News - Event
Thành quả
Năm 2012 đã được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, sản phẩm của Công ty phù hợp với tiêu chuẩn HỢP QUY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Livestock Knowledge
Các loại thức ăn cho cá mang lãi suất cao
Trong bài viết này chúng tôi xin chia sẻ những thức ăn giúp các hộ nuôi cá tự chế biến từ những nguyên liệu sẵn có hoặc mất phí đầu tư ít để tăng lãi suất cao.
Customers - Partners